Szkolenia edukacyjno-informacyjne

Program szkolenia zapewnia na poziomie wiedzy: zapoznanie się ze specyfiką uzależnienia jako choroby oraz negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi, będącymi skutkiem różnych uzależnień i towarzyszącymi im zjawiskami w rodzinie, pracy czy środowisku społecznym.


Szkolenia skierowane są między innymi do:

  • Członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Pedagogów szkolnych, wychowawców klas,
  • Studentów kierunków społecznych,
  • Osób związanych zawodowo lub w ramach wolontariatu z obszarem problematyki uzależnień,
  • Policjantów i kuratorów.

Osoby biorące udział w szkoleniu poszerzą swoją wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, pozna specyfikę pracy z klientem uzależnionym. Nabyte umiejętności dadzą możliwość wstępnego rozpoznania problemu, jak też wiedzę o działaniach, które należy podjąć w ramach profilaktyki.

 

Nasza strona używa plików cookies wyłącznie w celu ułatwienia jej przeglądania!
Akceptuję Czytaj więcej