Psychoterapia dla osób doświadczających przemocy

Celem pomocy osobom doznającym przemocy jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wspieranie ich w przejmowaniu większej kontroli nad swoim życiem, odbudowanie poczucia osobistej mocy. Powrót do zdrowia osoby z doświadczeniami przemocy polega na tym, by ofiara odzyskała siły i stworzyła nowe związki, bo istotą urazu psychicznego jest pozbawienie siły i zerwanie związków z innymi.


Przemoc to zjawisko trudne do zrozumienie w kluczu normalnych relacji międzyludzkich, dlatego osobom, które jej nie doświadczyły trudno wyjaśnić mechanizmy przemocy. Osobie doświadczająca przemocy ma problem z jednoznaczną oceną postawy sprawcy. Wynika to ze specyfiki tak zwanego cyklu przemocy, którego poszczególne fazy tworzą obraz działania sprawcy i wciągają osobę jej doświadczającą w swoistą grę. „Udział” w niej prowadzi do wystąpienia mechanizmów zniekształcających przeżywaną rzeczywistość.

Wielu specjalistów mówi o przemocy jako sytuacji chronicznej traumy i porównuje objawy występujące u osób doświadczających przemocy do objawów występujących w zespole stresu pourazowego. Są nimi nasilona bezradność, depresja, obniżone poczucie własnej wartości i brak szacunku do siebie. Osoba stosująca przemoc jawi się ofierze jako ktoś wszechmocny, kto może wszystko załatwić lub wszystkich przekonać. Natomiast siebie osoba doświadczająca przemocy  może przeżywać jako bezbronną, co objawia się  niewyrażaniem przez nią  gniewu, gdyż w relacji z partnerem skutkuje to eskalacją przemocy. Paradoksalnie ofiary przemocy czują się winne reakcji partnera. Wstyd  powoduje u nich zamknięcie się w sobie i utrzymanie w tajemnicy negatywnych objawów partnera. Pojawia się poczucie tzw. wyuczonej bezradności.

Doświadczanie przemocy zawsze niszczy. Im dłużej dana osoba ulega przemocy, tym bardziej dotkliwe są jej koszty. Ważne jest więc, aby osoby, które doświadczają przemocy, sięgały po pomoc jak najszybciej.

 

Nasza strona używa plików cookies wyłącznie w celu ułatwienia jej przeglądania!
Akceptuję Czytaj więcej