Psychoterapia indywidualna

Terapia indywidualna rozpoczyna się od konsultacji z psychoterapeutą (psychologiem), której celem jest uzyskanie przez strony odpowiedzi na pytanie: czy objawy, które niepokoją klienta kwalifikują się do stwierdzenia, że jest on/ona osobą uzależnioną/ współuzależnioną.


Indywidualny kontekst spotkań, w ramach sesji terapeutycznych pozwala na utworzenie się, między klientem a psychoterapeutą, dobrego porozumienia, które opiera się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Sesje terapeutyczne to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość. Cel terapii, ilość sesji, oraz ich częstotliwość ustala klient w bezpośrednim kontakcie z psychoterapeutą podczas konsultacji. Przez sesję rozumie się spotkanie trwające 45-50 minut, zazwyczaj jedno, bądź w uzasadnionych przypadkach, dwa w tygodniu.

Podczas spotkania prowadzący analizuje wraz z klientem trudności i problemy oraz przyczyny ich występowania. Przeprowadza wywiad, którego celem jest zgłębienie dotychczasowego życia klienta ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, które stały się powodem podjęcia pracy z psychoterapeutą. W ramach pierwszych spotkań przekazywane są zasady obowiązujące w trakcie spotkań. Ustalenia obejmują także zagadnienie realnych do osiągnięcia celów terapii.

Praca z osobami uzależnionymi opiera się na założeniach podejścia poznawczo- behawioralnego, które zakłada że człowiek aktywnie konstruuje własną rzeczywistość, nadając znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia. Proces nadawania znaczeń odbywa się w sposób automatyczny, poprzez  selekcję, wzmacnianie lub osłabianie napływających informacji. A zatem każdy z nas w swoisty dla siebie sposób postrzega i rozumie to, co się dzieje w jego życiu. Co więcej, nadawane znaczenie wpływa na przeżywane emocje i w konsekwencji  podejmowane działania. Istotą psychoterapii jest zatem docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć. Bardzo często (choć nie zawsze) te interpretacje są niepełne, zniekształcone lub przesadzone.  Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana tu i teraz, (co nie znaczy, ze nie sięga się czasem do przeszłości).

Jeśli w toku terapii uda się zmodyfikować sposób myślenia, idzie za tym zmiana emocjonalna i oczywiście także zmiana funkcjonowania.

Nasza strona używa plików cookies wyłącznie w celu ułatwienia jej przeglądania!
Akceptuję Czytaj więcej