Psychoterapia indywidualna i grupowa Berta Hellingera

Ustawienia rodzin to metoda zapoczątkowana i rozwijana do obecnej postaci przez Berta Hellingera, niemieckiego filozofa i terapeutę. Podstawowa forma terapii zawiera się w oglądzie relacji wewnątrzrodzinnych.


Im dalej coś od siebie odpychasz, tym większe się staje.

Bert Hellinger

Istotę stanowi tutaj nasze głębokie powiązanie z rodziną, zarówno z osobami żyjącymi, jak i z naszymi przodkami, a także osobami, które związały z rodziną swoje koleje losu.

Terapeuta ustawia konfigurację systemu rodzinnego posługując się uczestnikami zajęć, którzy podejmują role różnych członków rodziny osoby zmagającej się z problemem. Poruszane kwestie mogą dotyczyć wszystkich sfer życia danego człowieka.

Ustawienia systematyzują splątane i zerwane więzi rodzinne, przywracają spokój i równowagę zamieniając chaos w harmonię.

Zajęcia odbywają się cyklicznie: raz w miesiącu w Lubinie, ul. Elizy Orzeszkowej 11.

Proponowana terapia ma na celu profilaktykę oraz dodatkowe wspieranie organizmu w powrocie do zdrowia zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym. Nie jest leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie stanowi zastępstwa profesjonalnej diagnostyki medycznej, nie jest więc podstawą do stawiania diagnozy czy podejmowania leczenia. Decyzję o udziale w spotkaniach (sesje indywidualne i/lub warsztaty) każdy uczestnik podejmuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Koszt własnego ustawienia: 100 złotych.
Uczestnik (reprezentant, obserwator): 50 złotych.

Nasza strona używa plików cookies wyłącznie w celu ułatwienia jej przeglądania!
Akceptuję Czytaj więcej